ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 19

കാട്ടുതീ

ഒരു കാടൻ ഭാവനയ്ക്ക് ആരോ തീയിട്ടു
തീയണയ്ക്കാനാരും പോയില്ല
കത്തിയതിന്റെ നഷ്ടക്കണക്കുമില്ല
കാരണം ഇത് കാടൻ
അല്ലാതെ നാട്ടിലെ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോംപ്ലക്സല്ല

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ