ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31

ദാനം ചെയ്ത കൈകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോള്‍..

കൊള്ള

കണ്ണുകള്‍ ദാനം ചെയ്തു ക്യാമറകള്‍ക്ക്!
കാതുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഒഴുകും ഫോണിന്...
കാലുകള്‍ ഉരുളന്‍ ചക്രങ്ങള്‍ക്ക്..
കൈകള്‍ പൂട്ടി കീബോര്‍ഡില്‍..
തലയിലൊരല്പം ചോറവശേഷിച്ചൂ..
കൊത്തിപ്പോയതതാര്? - കാക്ക അല്ല കഴുകന്‍ !