ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 16

വെറുമർത്ഥങ്ങൾ

മണൽശിൽപ്പങ്ങൾക്കു മേൽ വീണ  ബോംബുകളും  
കളിവീടുകളിൽ  തുളച്ചു കേറിയ വെടിയുണ്ടകളും 
സ്വന്തമാക്കി വെച്ച ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നഹങ്കരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് 
ഭേദം, അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് - വെറുതേ പുക തുപ്പുകയേ ഉള്ളൂ 
അവയ്ക്ക്  വെടിമരുന്നിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടലാണു 
വാക്കില്ലാതായ  അർത്ഥങ്ങൾ, പക്ഷേ..
വലിയ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ 
എനിയ്ക്കും നിനക്കുമിടയിൽ വന്ന് 
സംവദിക്കുന്നു , ചിലപ്പോൾ കവിതയെഴുതുന്നു 
എത്ര മനോഹരമായി ..
           
               വെറുമർത്ഥങ്ങൾ 

ഭാഷയുപേക്ഷിച്ച 
ശബ്ദമുപേക്ഷിച്ച 
ലിപികളുപേക്ഷിച്ച 

വാക്കുകൾ  വെറുത്തുപേക്ഷിച്ച 

അനാഥരായ  വെറുമർത്ഥങ്ങൾ 
 


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ