വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14

പ്രണയം

കനവിന്റെ മിന്നല്‍ വെളിച്ചത്തിലെവിടെയോ
വെള്ളിത്തിരയിലോ
വര്‍ണ്ണചിത്രത്തിലോ‍
നിന്‍ നിഴല്‍ വിസ്മയം കണ്ട,തിന്‍ പിന്നാലെ
പ്രണയമേ, നിന്നെ ഞാന്‍ നിത്യം തിരയുന്നു
നീയെന്ന നേരിന്റെ സാമീപ്യമറിയുവാന്‍
സൌരഭ്യമുണ്ണുവാന്‍...
എവിടെ നിന്‍ ഹൃദയം?
എവിടെ നിന്‍ ജീവന്‍?