ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 16

വാത്മീകം

മൃതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും
മൃതമെന്നു തോന്നിക്കുന്നൊരു വാത്മീകം
ആദികാവ്യത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രം
ഗൂഢമൗനത്തിന്റെ പൊരുളിന്നിരുൾത്തടം
കുറുകിയൊരു ശാന്ത ശൃംഗം
പിൻ വഴികളിൽ പതുങ്ങിയ കാലത്തിന്റെ മൂടുപടം
ഇന്നിന്റെ പാഴ്വഴികളിൽ കണ്ട മുഖപടങ്ങൾ പോലെ
നൈർമല്യത്തെയാണോ ക്രൂരതെയാണോ മറയ്ക്കുന്നതെന്നറിയാതെ
വാത്മീകം .............
ചിലപ്പോൾ ...
ഉള്ളിൽ
തിരയിളകിത്തള്ളുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രവാഹമുണ്ടാകാം
വിലങ്ങിട്ട വേദനകൾ
വിലക്കപ്പെട്ട വിശപ്പ്
വരിഞ്ഞിട്ട തേങ്ങലുകൾ
വിഹ്വലതകളുടെ വിനോദവേട്ടയ്ക്കിടയിൽ
വരിവെച്ചുനീങ്ങുന്ന വെറും ചിതലടിമകളുടെ
പതിഞ്ഞ പദരോദനങ്ങളുടെ നേർത്ത ആരവങ്ങളുണ്ടാകാം
അല്ലെങ്കിൽ
ഇന്നലെയുടെ ശാപങ്ങളിൽ
ജീവനൊലിച്ചുപോയ
മമ്മികൾ, പിരമിഡുകൾ,
മഹലുകൾ ,
കൊട്ടാരങ്ങൾ . കോട്ടകൾ
പോലെ..
...
എങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വെമ്പുന്ന മഹർഷിയുടെ ആത്മാവ് പൊലേയുള്ളൂ
ഈ വാത്മീകവും...

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ