വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 12

ശലഭങ്ങള്‍

തപസ്സുചെയ്തു വരംകൊണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്താല്‍
സൌന്ദര്യത്തിന്റെ ലിപികളില്‍
ആകര്‍ഷണത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍
ആത്മചരിതത്തിന്റെ കവിത കുറിക്കുകയാണു ശലഭങ്ങള്‍
പറന്നപ്പോളൊന്നുമ്മ വയ്ക്കാനായുന്ന പൂക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല,
ഇഴഞ്ഞപ്പോളേറെ വെറുത്ത ഇലകള്‍ക്കു വേണ്ടിയും...........

ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 10

പെറുക്കിയോട്..

പെറുക്കിയോട്..
എന്തു ചെയ്യുന്നു?
അറിയില്ല
മടുക്കുന്നില്ലേ?
ഉവ്വ്‌ എങ്കിലും ഇല്ല
ഭാണ്ഡത്തിലെന്താണു്?
ഒന്നുമില്ല
എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു?
അറിയില്ല
ആരാണു നീ?
മനുഷ്യന്‍