വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 2

ആയുധങ്ങള്‍

നിഷ്കളങ്കതയുടെ ജീവരക്തത്തില്‍ നീരാടുമ്പോള്‍,
ദൈന്യതയുടെ നെഞ്ചിന്‍കൂടു്‌ തുളയ്ക്കുമ്പോള്‍,
രോദനത്തിന്റെ മുഖങ്ങളെ കത്തിച്ചു വെണ്ണീറാക്കുമ്പോള്‍,
പശ്ചാത്തപിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത കുറ്റബോധത്താല്‍,
കരയാന്‍ പോലുമാവാതെ,
അടുത്ത ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദര്‍ - ആയുധങ്ങള്‍!
പുതിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍, ആയുധങ്ങളേ,
സ്വതന്ത്രരായി ജനിക്കാം....
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ