വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26

ഇന്നത്തെ ശകലം

ആഹ്ലാദമെന്ന കപടസത്യം
അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ നിത്യസ്മിതത്തില്‍ ‍ചിരംജീവിയാകുന്നു!
വിഷാദം മാംസങ്ങളില്‍ കുടിയിരുന്നു,
പിന്നെ ജീര്‍ണ്ണിച്ചു പോകുന്നു..
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ