തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 5

വേനലില്‍ കുളിരേകുന്നവര്‍

ഞാനെന്റെ ദു:ഖം മറന്നിടാന്‍, നിന്‍
‍മാറത്തു തലചായ്ച്ചുറങ്ങി; പക്ഷേ
നിന്നിലെ പൊള്ളുന്ന ഹൃത്തടത്തിന്‍
‍നൊമ്പരച്ചൂടറഞ്ഞില്ലയൊട്ടും!
നിലവിളിയില്ലാത്ത വേദനകള്‍,
അലമുറയില്ലാത്ത ദു:ഖങ്ങളും
കാണാത്ത ഞാന്‍ വെറുമന്ധനല്ലേ?
അറിയാത്ത ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയല്ലേ?
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ