വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 12

ശീതീകരിച്ച ഒരു നിമിഷം

അശ്രുവീണാകെപ്പടര്‍ന്ന ചിത്രത്തിന്റെ-
യവ്യക്തനര്‍ത്ഥവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ പോലെ...
മരവിച്ചൊരോര്‍മ്മയില്‍ തൊട്ടപോലെ, മനം
മിഴികളില്‍ നിന്നു വേര്‍പെട്ട പോലെ....
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ