തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 23

വാക്കുകള്‍

‍കാതില്‍ വിതറിയ വാക്കുകള്‍ വേരിട്ടു,
വേരിട്ടു നൂറുനൂറായിരമായ്പിരി-
ഞ്ഞെല്ലാം വളര്‍ന്നുപടരുന്നതെന്നിലേ-
യ്ക്കെന്നിലെയര്‍ത്ഥങ്ങളൂറ്റിത്തഴയ്ക്കുവാന്‍!
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ