വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 7

വര്‍ഷവസന്തം

വന്നതും പോയതും ഒരുപാടൊരുപാടു  കണ്ടു..
വന്നനേരത്തൊക്കെ തിരികേയയയ്ക്കുവാന്‍ പലപ്പഴും തിടുക്കമായിരുന്നു.. 
കുസൃ തിയായ് ,
കൂട്ടായി,
കുളിരായി,
ഓര്‍മ്മകളിലേയ്ക്കരിച്ചിറങ്ങാന്‍  വീണ്ടുമെത്തിയ  വര്‍ഷവസന്തം ...
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ