വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 7

ചോര

ചോര ചായമാണു്
നാളെ കറുക്കുന്ന സത്യവും
അറവുകത്തി ബ്രഷുകള്‍
മൂകദൈന്യതയുടെ വിശാലമായ ക്യാന്‍വാസ്
അവിടെ വരച്ചുവെച്ച വികൃതരൂപങ്ങള്‍
ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിസ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു മേലേ
മുടിയഴിച്ചലയ്ക്കുന്ന കോമരങ്ങള്‍
ആരുടെ കണ്ണീരാല്‍ മായ്ക്കാനൊക്കും
ചുടുചോര വെന്തുപടര്‍ത്തിയ മനസ്സിലെ ചിത്രങ്ങളെ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ